Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

26-11-18, 10:37

Πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά σε Σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη χρήση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compassito