Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

23-11-18, 12:01

Έγκριση διεξαγωγής του 13ου Μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (13th C.G.S.M.U.N.) στα Εκπαιδευτήρια «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ» - Δεκέμβριος 2018