Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

15-11-18, 13:21

Έγκριση δράσης με τίτλο «Προσομοίωση οργάνων της ΕΕ – Athens EU Model Junior» από το EDIC-ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μαράσλειο Ακαδημία για μαθητέ