10-09-15, 15:21

Φυσική Β' και Γ΄ Γυμνασίου

fysikigymn

Συνοδευτικό υλικό υπό τη μορφή λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στην Β' και Γ΄Γυμνασίου.

Έργο: Γ' ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.1/Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α - Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων

Πράξη: Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή Υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο
Κατασκευαστής: Ομάδα υπό την επίβλεψη του Π.Ι.

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες