Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

6-11-18, 09:37

Ενημέρωση για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)