Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

6-11-18, 09:25

«Ακύρωση διεξαγωγής δράσεων Προσομοίωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συμμετοχή και μετακίνηση μαθητών Λυκείου του Νομού Θεσσαλονίκης στη δράση “Προσομοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropa.S. T.E.EN.S 2018”