10-09-15, 15:07

Μουσική Α-ΣΤ Δημοτικού

mousiki a st dimotiko

Η ΕΜΜΕΛΕΙΑ έχει σαν στόχο να στηρίξει το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο, προσφέροντας τις απαραίτητες γνωσιολογικές πληροφορίες με πολυμέσα, προσθέτοντας υλικό για τον εμπλουτισμό του μαθήματος με ηχητικά παραδείγματα από το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά και από τη μουσική δραστηριότητα του ανθρώπου.

H ΕΜΜΕΛΕΙΑ δομείται πάνω σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες ενοτήτων και δράσεων (τις οποίες ονομάζουμε και ‘περιοχές’):
Α. Τον Κόσμο των Ήχων
Β. Τις Μουσικές Γειτονιές του Κόσμου
Γ. Τη Μουσική Γλώσσα
Δ. Τη Μουσική Πράξη
Οι τέσσερις αυτές ενότητες / περιοχές διέπουν όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου, έτσι όπως αναλύεται (σύμφωνα με τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ.) σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Το σκεπτικό αυτής της κατηγοριοποίησης είναι να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός του υλικού, ώστε να είναι ευκολότερη η χρήση και η κατανόησή του από τους μαθητές.
Σκοπός του Μουσικού Χωριού είναι η γνωριμία των παιδιών με τους ήχους του περιβάλλοντος, είτε αυτό είναι το φυσικό περιβάλλον, είτε είναι το ανθρωπογενές περιβάλλον, ενώ σαν ξεχωριστή κατηγορία αντιμετωπίζονται οι ήχοι των μουσικών οργάνων.
Οι ‘περιοχές’ Α και Β περιλαμβάνουν ηχητικό και μουσικό υλικό, το οποίο εμπλουτίζεται από άλλης μορφής πληροφορία (εικόνα, βίντεο, κείμενο) προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των τελικών χρηστών. Στην ‘περιοχή’ Γ υπάρχει η θεωρία της μουσικής, η «γραμματική» και το «συντακτικό» της μουσικής, ενώ στην ‘περιοχή’ Δ υπάρχουν ασκήσεις και παιχνίδια που βοηθούν στην εμπέδωση της γνώσης, στην απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην εξοικείωση με την τεχνολογία.

Έργο/Κατασκευαστής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εικαστικά Δημοτικού