10-09-15, 15:03

Πληροφορική Α' Β' Γ' Γυμνασίου

pliroforikigymn

Λογισμικό το οποίο συνοδεύει το σχολικό εγχειρίδιο του Γυμνασίου για το μάθημα της Πληροφορικής.

Το λογισμικό υποστηρίζει τις εξής διδακτικές ενότητες του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο:
α) Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα
β) Επικοινωνώ με τον υπολογιστή
γ) Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανκάλυψης και δημιουργίας
δ) Ο υπολογιστής στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή
ε) Διαθεματική ενότητα

Καθεμία από τις διδακτικές ενότητες περιλαμβάνει :
-Διδασκαλία
-Πρακτική εξάσκηση και επίδειξη
-Προσωμοιώσεις εφαρμογών και λογισμικού
-Συνεργατικές δραστηριότητες
-Αξιολόγηση

Έργο: Γ' ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.1/Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α - Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων
Ανάδοχος: COMPACT A.E

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 117
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι