Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

5-11-18, 11:55

Έγκριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κέντρου Πρόληψης Ν. Πέλλας «’Οραμα» με θέμα: «Ο Ρούλης Κουβαρούλης και η Ρίτσα Κουβαρίτσα»