Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

5-11-18, 11:47

«Τροποποίηση ημερομηνιών διεξαγωγής υλοποίησης δράσεων, άδειας συμμετοχής και μετακίνησης μαθητών/τριών για συμμετοχή στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό έργο “EUropa Simulation – Training People Enhancing Solidarity” (EUropa.S. T.E.EN.S)