Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

29-10-18, 10:26

Έγκριση διεξαγωγής της 9ης Μαθητικής Προσομοίωσης-Συνδιάσκεψης Μοντέλου των Ηνωμένων Εθνών (9ο PS-MUN) των Εκπαιδευτηρίων “Ο ΠΛΑΤΩΝ”