Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Γνώση και Δεξιότητες Ζωής σ’ένα παγκοσμιοποιημένο σκηνικό με Ρευστά ‘Δεδομένα’

SYNTHESIS

ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Γνώση και Δεξιότητες Ζωής

σ’ένα παγκοσμιοποιημένο σκηνικό με Ρευστά ‘Δεδομένα’ 

SURVIVAL:

Knowledge and Life Skills required in a globalized world with changing ‘data’

 

Χώρος πραγματοποίησης: Aegean College, Πανεπιστημίου 17 Σύνταγμα

 

Η μετάβαση από μια κατάσταση γνωστή σε μια άλλη άγνωστη είναι υπόθεση δύσκολη που δημιουργεί αναστάτωση και ταραχή στο άτομο καθώς από τη βολή του συνηθισμένου και ‘γνωστού’ μεταβαίνει στο άγνωστο. Αυξάνεται συνεπώς ο βαθμός δυσκολίας, αναστάτωσης και ταραχής στη σημερινή εποχή των συνεχών και απρόβλεπτων αλλαγών και των πολλαπλών μεταβάσεων, τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει κανείς σε ένα παγκοσμιοποιημένο σκηνικό με αλλαγές σε ποικίλες μορφές συνόρων και ορίων. Για να αντιμετωπίζουμε με επιτυχία μια μετάβαση, για να μπορούμε να επιβιώνουμε σε δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις, χρειάζεται να έχουμε ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες ζωής, οι οποίες δεν δίνονται σε ένα σχολείο που αντί να εκπαιδεύει ουσιαστικά, μάλλον παιδεύει και συχνά παγιδεύει.

Η ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ., επιδιώκει να συμβάλει μέσω του σεμιναρίου στη στήριξη των συμμετεχόντων να ενημερωθούν για τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιβίωση και τη μετάβαση σε μη αναμενόμενες καταστάσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες επιβίωσης και ζωής. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, σε στελέχη ηγεσίας και διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλων οργανισμών, σε εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, διοργανωτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, φοιτητές παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών ή και άλλων Σχολών, πολίτες και πολιτικούς.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος θα αποτελείται από εισηγήσεις/παρουσιάσεις σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με την επιβίωση και το θέμα της μετάβασης. Το πρακτικό μέρος θα περιλαμβάνει εργαστήρια όπου θα διεξαχθούν βιωματικές ασκήσεις σε σενάρια προσομοίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συννημένο έγγραφο

Διαβάστηκε 644 φορές