Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

19-10-18, 11:36

Ευρωπαϊκό έργο “EUropa Simulation – Training People Enhancing Solidarity” (EUropa.S. T.E.EN.S) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+