10-09-15, 12:36

Ιστορία Γ' και Δ' Δημοτικού

istoriaGD

Εφαρμογή που υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄και Δ' τάξεις του Δημοτικού.

Το λογισμικό έχει οικοδομηθεί με βάση την ιδέα της προσομοίωσης μετακινήσεων στο γεωγραφικό χώρο, προσφέροντας τις εξής δυνατότητες:

• την ανάκληση γνώσεων, την επέκταση και εμπέδωσή τους,
• την ανάπτυξη δραστηριοτήτων διερεύνησης,
• τη δυνατότητα διαγνωστικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης και
• την παροχή ευκαιριών για συνεργατική μάθηση, μέσα από την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας (projects).
Στο αρχικό στάδιο κάθε σεναρίου ο μαθητής καλείται να «παίξει» ένα παιχνίδι γνώσεων, ενώ στα υπόλοιπα μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος ή ο εκπαιδευτικός το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα ασχοληθεί με όσα προτείνονται από το λογισμικό (δραστηριότητες, «επισκέψεις» στις βάσεις δεδομένων, φύλλα εργασίας-αξιολόγησης, σχέδια εργασίας).

Κατασκευαστής: Ομάδα υπό την επίβλεψη του Π.Ι.

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες