Εκτύπωση αυτής της σελίδας
10-09-15, 11:24

Ιστορία Γυμνασίου

istoria

Η Ιστορία στο Διαδίκτυο είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Το διδακτικό υλικό που πραγματεύεται η εφαρμογή καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος στο Γυμνάσιο και συνοδεύεται από πληθώρα διαδραστικών εφαρμογών, τρισδιάστατων απεικονίσεων και συνδέσμων για σχετική πληροφορία στο διαδίκτυο που, από τη μια πλευρά, θα οδηγούν στην καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης από τους χρήστες-μαθητές ενώ από την άλλη θα διευκολύνουν και θα εμπλουτίζουν το έργο του εκπαιδευτικού.

Τα θέματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή είναι τα εξής:
 Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού
 Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.)
 Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής
 Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
 Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος – 16ος αι.
 Λάβαρα και σημαίες της επανάστασης του 1821
 Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας, 1830-1948
 H Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης
Τα παραδείγματα χρήσης της εφαρμογής που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό χρήστη προέρχονται από την Ενότητα 1 ‘Μεγάλες Ανακαλύψεις του 15ου και 16ου αιώνα’. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί η εφαρμογή και στις υπόλοιπες ενότητες.

Έργο/Κατασκευαστής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες