Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2-10-18, 09:38

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι. Ομ. Κω.) « Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης»