Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

27-09-18, 11:30

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ''Robotonio''

robotonio2  Για να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ''Robotonio'' δείτε το συνημμένο έγγραφο.