Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

26-09-18, 10:21

Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα με τίτλο, «Εκπαιδεύοντας το κοινό στο αρχαίο δράμα: Παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,