10-09-15, 09:35

Τοπική Ιστορία

Topiki Istoria

Λογισμικό για το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας της Γ΄Γυμνασίου, με 4 κύριες ενότητες: α) Εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών, β) Κάστρα και Πολιτείες: Παράλληλες ιστορικές διαδρομές, γ) Οικιστική ταυτότητα μιας περιοχής και δ) Από την "περίκλειστη" πόλη στην αστική κοινωνία (19ος-20ός αιώνας). Η δημιουργία της νέας πόλης της Καβάλας.

Κάθε ενότητα διακρίνεται σε υποενότητες και περιλαμβάνει χάρτη πλοήγησης, βιογραφίες, λεξικό, αρχείο φωτογραφιών, βιβλιογραφία και ποικιλία δραστηριοτήτων (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σταυρόλεξα, παζλ, προτεινόμενες διαθεματικές και συνθετικές εργασίες κ.ά.)

Έργο/Κατασκευαστής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Systema Technologies Α.Ε.

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία, Οικονομικά, Κοινωνιολογία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 124
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι