Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

9-09-15, 16:33

Γεωγραφία Ε' και Στ' Δημοτικού

geografia

Υποστηρικτική εφαρμογή για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στις Ε' και Στ' τάξεις του Δημοτικού.

Έργο: Γ' ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.1/Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α - Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων

Πράξη: Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή Υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο.

Ανάδοχος: MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δημοτικό
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 132
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι