9-09-15, 16:20

Ομηρικά Έπη Α΄και Β΄ Γυμνασίου

Omirika Epi1Εφαρμογή υποστηρικτικού υλικού για διδασκαλία των Ομηρικών Επών Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Το υλικό είναι καταχωρισμένο με βάση θεματικές ενότητες και όχι με βάση τις διδακτικές ενότητες των σχολικών εγχειριδίων ή τη διάκριση ανά έπος. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την κάθετη και οριζόντια διασύνδεση των ομηρικών επών και την ολιστική προσέγγισή τους.

Οι βασικές θεματικές ενότητες διακρίνονται με τη σειρά τους σε επιμέρους υποενότητες ως εξής: "Ομηρικός πολιτισμός και κοινωνία" (με τις υποενότητες "Αθλητικοί αγώνες", "Ταφικά έθιμα", "Γεύματα", "Η ασπίδα του Αχιλλέα", "Η καθημερινή ζωή"), "Η θέση των θεών στον Όμηρο" (με τις υποενότητες "Ανθρωπομορφισμός – Ο ρόλος των θεών" και "Τα συμβούλια των θεών"), "Η θέση του ανθρώπου στον Όμηρο" (με τις υποενότητες "Νόστος", "Μήνις –Ύβρις", "Η θέση της γυναίκας" και "Ηρωικό ιδεώδες"), "Λογοτεχνική ανάλυση" (με τις υποενότητες "Ομηρική παρομοίωση" και "Ομηρική αναγνώριση"), "Το ταξίδι του Οδυσσέα", "Ομηρική Τροία – Το στρατόπεδο των Αχαιών".
Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει διδακτικούς στόχους, πληροφορίες, παράλληλα κείμενα, παιγνιώδεις δραστηριότητες, εικαστικό υλικό, αναπαραστάσεις (εποπτική παρουσίαση των σχετικών θεωρητικών ροσεγγίσεων), προτεινόμενους συνδέσμους και φύλλα εργασίας. Επιπλέον, στην ενότητα "Πρόσθετο Υλικό" ο χρήστης μπορεί να βρει συγκεντρωμένο το σύνολο του επικουρικού υλικού (σύνδεσμοι, εικαστικό υλικό ανά κατηγορία, παράλληλα κείμενα με δυνατότητα αναζήτησης) καθώς και ένα γλωσσάριο με λέξεις-κλειδιά των γνωστικών ενοτήτων. Τέλος, το λογισμικό συνοδεύεται επίσης από εγχειρίδιο χρήσης.

Έργο/Κατασκευαστής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ενέργεια 2.2.1, Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: "Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων") / ΟΕΔΒ / Conceptum

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνικά
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 127
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι