Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

9-09-15, 16:04

Πλανήτης Γη Β΄

Planitis Gh

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά, να κατανοήσουν βασικές έννοιες με το σχήμα και τη διαμόρφωση της Γης, ξεκινώντας την εξέταση της Γης από μεγάλη απόσταση, οπότε μέσα από κατάλληλες προσομοιώσεις και άλλο ψηφιακό υλικό να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για ένα σφαιρικό ουράνιο σώμα που έχει μια θέση στο ηλιακό μας σύστημα.

Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πακέτου ελήφθησαν υπόψη το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών/-τριών Δημοτικού, οι προηγούμενες γνώσεις τους, οι εμπειρίες και οι δυσκολίες που συναντούν στην κατανόηση των εννοιών. Στόχος του πακέτου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν βασικές έννοιες σχετικά με το σχήμα και τη διαμόρφωση της Γης, ξεκινώντας την εξέταση της Γης από μεγάλη απόσταση, οπότε μέσα από κατάλληλες προσομοιώσεις και άλλο ψηφιακό υλικό να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για ένα σφαιρικό ουράνιο σώμα που έχει μια θέση στο ηλιακό μας σύστημα. Στη συνέχεια προσεγγίζουν τη Γη και την εξετάζουν από μικρότερες αποστάσεις, ώστε να μάθουν για τη διαμόρφωση της επιφάνειάς της και για τους παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση τόσο του ανάγλυφου της Γης, όσο και του καιρού, του κλίματος, κλπ.

Έργο: Πλειάδες
Ενότητα: Νηρηίδες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ.
ΕΑ.ΙΤΥ, Υπ.Ε.Π.Θ.
Ανάδοχος Φορέας Έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων

 

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Το επκαιδευτικό πακέτο "Πλανήτης Γη (Β΄)" αποτελείται από τρία CD, τα οποία μπορείτε να "κατεβάσετε" κάνοντας κλικ σε καθένα από τους παρακάτω συνδέσμους (CD1, CD2, CD3 διαδοχικά)

* Πλανήτης Γη (Β') - CD 1

* Πλανήτης Γη (Β') - CD 2

* Πλανήτης Γη (Β') - CD 3

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δημοτικό
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 157
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Φως