Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

23-07-18, 10:33

Βιωματικά προγράμματα ''Μαθαίνω παίζοντας και παίζοντας μαθαίνω'', Χρόνος-Δράσεις Πολιτισμού

xronos new logo red

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας Χρόνος-Δράσεις Πολιτισμού υπηρετούν τον βιωματικό τρόπο μάθησης με βασικό εργαλείο το θεατρικό παιχνίδι. Πολλαπλά ερεθίσματα ενεργοποιούν τις 5 αισθήσεις, τη συμβολική σκέψη, τον κριτικό στοχασμό και οδηγούν τα παιδιά στο να αισθανθούν και να αλληλεπιδράσουν.

Περιγραφές προγραμμάτων

 

Τελευταία τροποποίηση στις 2-10-18, 11:34