9-09-15, 14:11

Φως

FWS

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που σαν κεντρικό άξονα έχει τη μελέτη και κατανόηση των φαινομένων της οπτικής που σχετίζονται με το φως. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες, να κατανοήσουν βασικές έννοιες της γεωμετρικής οπτικής και της κβαντικής οπτικής.

Κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η μελέτη και κατανόηση των φαινομένων της οπτικής που σχετίζονται με το φως. Στόχος του πακέτου είναι να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-τριες Γυμνασίου και Λυκείου να κατανοήσουν βασικές έννοιες της γεωμετρικής οπτικής (ανάκλαση, διάθλαση, καθρέφτες, φακοί, σκιά, ..) και της κβαντικής οπτικής (εκπομπή και απορρόφηση φωτονίων, ακτίνες Χ και Laser, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ...). Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πακέτου ελήφθησαν υπόψη οι προηγούμενες γνώσεις, εμπειρίες και οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές/-τριες Γυμνασίου και Λυκείου στην κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με το φως. Μελετώνται θέματα Βιολογίας (λειτουργία ματιού, φωτοσύνθεση), ένα γενικό θέμα για τη φωτογραφική μηχανή, ενώ η ενότητα της σκιάς για το Γυμνάσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μάθημα της Αστρονομίας στο Λύκειο.

Έργο: Πλειάδες
Ενότητα: Νηρηίδες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ
Ανάδοχος Φορέας Έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο, Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 174
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πολυμέσα Πλανήτης Γη Β΄ »