Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

15-02-18, 09:28

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ" 17 Στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο

Τo QualityNet Foundation και το Εκπαιδευτικό του Τμήμα ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, στο πλαίσιο προώθησης του εκπαιδευτικού υλικού για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη χώρα μας, προχωράει στην υλοποίηση πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού με τίτλο Bravo Schools «Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο, 17 Στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο», για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) σε όλη την Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία Bravo Schools υλοποιείται σε συνεργασία με το World Largest Lesson (αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης από τον ΟΗΕ), την UNICEF και την UNESCO και στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΤΟΧΟΣ
Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη έλαβε μία απόφαση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ιστορική συμφωνία . Πρόκειται για την υιοθέτηση 17 Στόχων, γνωστοί ως «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις,

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για τους Παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε του Ενεργούς Πολίτες του Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.

Δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες γίνονται όλοι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εκπαιδευτικούς και σχολεία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως που συμμετέχουν για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο!
Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων μας!

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενημέρωση & ενεργοποίηση των μαθητών γύρω από τις έννοιες της ατομικής και συλλογικής Υπευθυνότητας και του Ενεργού Πολίτη με βάση τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
1. Μηδενική Φτώχεια
2. Μηδενική Πείνα
3. Καλή Υγεία & Ευημερία
4. Ποιοτική Εκπαίδευση
5. Ισότητα των Φύλων
6. Καθαρό Νερό & Αποχέτευση
7. Φθηνή & Καθαρή Ενέργεια
8. Αξιοπρεπής Εργασία &
Οικονομική Ανάπτυξη
9. Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές
10. Λιγότερες Ανισότητες
11. Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες
12. Υπεύθυνη Κατανάλωση & Παραγωγή
13. Δράση για το Κλίμα
14. Ζωή στο Νερό
15. Ζωή στη Στεριά
16. Ειρήνη, Δικαιοσύνη & Ισχυροί Θεσμοί
17. Συνεργασία για τους Στόχους

Δείτε αναλυτικότερη ενημέρωση στο www.globalgoals.org, www.biomatiko.gr 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ για να δημιουργήσουμε τις πρώτες καλές πρακτικές της Ελληνικής Σχολικής κοινότητας γύρω από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό με δράσεις που σχετίζονται με τις παραπάνω θεματικές δίνοντας την ευκαιρία στα σχολεία να:
 Ευαισθητοποιηθούν, πάνω στους 17 στόχους για να αλλάξουμε τον κόσμο μας
 Αναδείξουν τις καλές πρακτικές τους
 Συνδεθούν με ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο
 Βραβευτούν οι καλύτερες προσεγγίσεις και αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση σε εθνικό & παγκόσμιο επίπεδο
 Αναρτήσουν τις καλύτερες εργασίες τους στο εθνικό & παγκόσμιο τοίχο του προγράμματος www.worldlargestlesson.com 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 19 Φεβρουαρίου 2018 έως και 13 Μαΐου 2018.

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Διαβάστηκε 2020 φορές