Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

9-09-15, 14:03

Ρεαλιστικά Μαθηματικά

CD Cover Realistika

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο το οποίο αξιοποιεί την τέχνη ως διδακτικό εργαλείο και ως μέσο για την κινητοποίηση των μαθητών προς την κατεύθυνση της διερεύνησης μαθηματικών μοντέλων που συνδέονται με πραγματικές καταστάσεις και συνοψίζεται στην ακολουθία: παρατήρηση – αναπαραγωγή – δημιουργία.

Παρότι η διαδικασία της μάθησης στη μαθηματική εκπαίδευση συνήθως ακολουθεί την αντίστροφη σειρά, πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι μπορεί να προηγηθεί η χρησιμοποίηση των ιδεών, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα σε περιβάλλοντα πραγματικών καταστάσεων και φαινομένων, για να αναδυθούν οι μαθηματικές δομές που υπάρχουν ενσωματωμένες σε αυτά.
Η βασική ιδέα ολόκληρου του έργου και η διδακτική του ατζέντα, αξιοποιεί την τέχνη ως διδακτικό εργαλείο και ως μέσο για την κινητοποίηση των μαθητών προς την κατεύθυνση της διερεύνησης μαθηματικών μοντέλων που συνδέονται με πραγματικές καταστάσεις και συνοψίζεται στην ακολουθία: παρατήρηση – αναπαραγωγή – δημιουργία. Συγκεκριμένα, η παρατήρηση αφορά στην αρχική προσέγγιση διακοσμητικών μοτίβων (Δημοτικό), έργων τέχνης που σχετίζονται με την προοπτική (Γυμνάσιο) και φαινομένων που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες της οπτικής μας αντίληψης (Λύκειο). Η αναπαραγωγή θα βασιστεί στις δυνατότητες του υπολογιστή και συγκεκριμένα σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά λογισμικά, όπως είναι ο Χελωνόκοσμος και το The Geometer’s Sketchpad. Οι μαθητές θα μελετήσουν τα μαθηματικά που είναι ενταγμένα στις κατασκευές τις οποίες καλούνται να υλοποιήσουν. Η δημιουργία θα επιτρέψει στους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους και να τις υλοποιήσουν με βάση τα μαθηματικά εργαλεία που έχουν δημιουργήσει.

Έργο: Πλειάδες
Ενότητα: Νηρηίδες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 1.2, Γ’ ΚΠΣ
Ανάδοχος Φορέας Έργου: Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά, Πληροφορική, Τεχνολογία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 169
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Χημικοί Υπολογισμοί Α' Πολυμέσα »