Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

22-01-18, 14:50

"ΣΤΗΝ ΑΛΑΝΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ": Βιωματικό Πρόγραμμα γνωριμίας με τη Φύση, την Οικολογία και τη Σχέση μας μαζί τους

ToXaroupi

Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα ευέλικτο πλαίσιο εργασίας με περιεχόμενο που σχετίζεται με τα επιστημονικά πεδία 1. οικολογία (βιωματική προσέγγιση της φύσης), 2. καλλιτεχνικά (εργαστήριο θεάτρου και έκφραση) και 3. κοινωνική και πολιτική αγωγή (τρόπος να συσχετίζεσαι με σεβασμό). Εστιάζει στην ψυχοκοινωνική διάσταση της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων (συναισθηματικές, κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας) και έτσι, ανήκει στην ομπρέλα των παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας.

ΠΩΣ είναι και ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους από 8 έως 15 ετών, μαθητές και μαθήτριες της Γενικής Αγωγής.
Οι δραστηριότητες επιλέγονται μαζί με τους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν τους μαθητές.τριες και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν από μία ως τρεις δραστηριότητες, ανάλογα με την εποχή (δυνατότητα συμμετοχής στη συγκομιδή), τον καιρό (υπαίθριες δραστηριότητες), την ηλικία, τον αριθμό των μαθητών.τριών και τη συνολική διάρκεια της εκδρομής.
Η εκδρομή «στην Αλάνα της Φύσης» που προτείνουμε περιλαμβάνει μια διδακτική ώρα προετοιμασίας – συνεργασίας - συνδιαμόρφωσης με τη σχολική μονάδα: πληροφορίες για το τι γνωρίζουν ήδη τα παιδιά και το πού θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι χρειάζεται να εστιάσουμε. Στη συνέχεια, η ίδια η εκδρομή απευθύνεται σε δεκαπέντε (ελάχιστο όριο) ως τριάντα (ανώτατο όριο) μαθητές.τριες, διαρκεί τρεις ώρες (τέσσερεις διδακτικές) και διεξάγεται στο συνεργαζόμενο χώρο του Αγρού, με διαφόρων ειδών δραστηριότητες ανάλογα το στόχο (που θέτουμε με τους εκπαιδευτικούς) και την εποχή (που επιδρά στην επιλογή δραστηριοτήτων).

Επικοινωνία:
- Αλεξάνδρα Περιστεράκη (πρόεδρος και επιστημονικά υπεύθυνη για τα Προγράμματα του Χαρούπι Κοιν.Σ.Επ. – υπεύθυνη για τα εργαστήρια θεάτρου): τηλ. 6977074764, e-mail:
alexperisteraki_at_yahoo.com (αντικαταστήστε το _at_ με @)
- Γιώργος Τσιτσίας-Γεωργαντάς (υπεύθυνος για τα προγράμματα στον Αγρό, συνδιαχειριστής του Αγρού και γραμματέας του Χαρούπι Κοιν.Σ.Επ.), τηλ. 6945905337, e-mail: gtsits11_at_gmail.com (αντικαταστήστε το _at_ με @)

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στα ακόλουθα αρχεία: περίληψη προγράμματος, αναλυτική παρουσίαση.

Τελευταία τροποποίηση στις 22-01-18, 15:10