9-09-15, 13:44

Το Πείραμα στα Μαθηματικά

to peirama sta ma8hmatika

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με κεντρικό άξονα την έννοια του πειραματισμού στα Μαθηματικά: μέσα από διαφορετικούς τρόπους πειραματισμού (γνωστικές συγκρούσεις, επαλήθευση σχέσεων σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα, πειραματισμός σε γνωστικές περιοχές, πειραματισμός σε περιβάλλοντα που έχουμε αποκρύψει ένα μέρος του μαθηματικού μοντέλου), οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν, να αιτιολογούν, να εκτιμούν την ισχύ πιθανών λύσεων, να επιχειρηματολογούν υπέρ της λύσης που προτείνουν καθώς και να εκφράζονται στη μαθηματική γλώσσα. Ενδείκνυται για την Γ΄ Λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Το εκπαιδευτικό πακέτο εστιάζει σε ένα τρόπο πειραματισμού: μέσα από μικρόκοσμους (δραστηριότητες ή αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα), στόχος είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν μέσω της αλληλεπίδρασης με τα περιβάλλοντα αυτά, τα σκοπίμως «κρυμμένα» μαθηματικά μοντέλα.
Ως προς τη θεματολογία, το πακέτο εστιάζει στη γνωστική περιοχή του διαφορικού λογισμού, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες όπου οι μαθητές/ριες μπορούν να πειραματιστούν διερευνητικά και συνθετικά, ώστε να εξοικειωθούν με την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως: αναγνώριση γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων, κατασκευή γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης όπου γνωρίζουν τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται, προσδιορισμό παραμέτρων μιας συνάρτησης ώστε να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δημιουργία γραφικής παράστασης παραγώγου μιας συνάρτησης, προβλήματα μεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης και ρυθμού μεταβολής. Όλα τα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα δημιουργήθηκαν με το εκπαιδευτικό λογισμικό Geometer’s Sketchpad.

Έργο: Πλειάδες
Ενότητα: Νηρηίδες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ
Ανάδοχος Φορέας Έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 171
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ταλαντώσεις Χημικοί Υπολογισμοί Α' »