9-09-15, 13:41

Ταλαντώσεις

talantwseis

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο διαπραγματεύεται το κομμάτι της φυσικής που αφορά τις ταλαντώσεις στο επίπεδο του λυκείου, μέσα από δεκατρία εκπαιδευτικά σενάρια που προσεγγίζουν τη γνωστική περιοχή των ταλαντώσεων με διερευνητικό τρόπο. Ενδείκνυται για τις Β' και Γ' τάξεις Λυκείου.

Έργο: Πλειάδες
Ενότητα: Νηρηίδες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ
Ανάδοχος Φορέας Έργου: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική, Τεχνολογία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 170
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι