9-09-15, 13:31

Μετρώ, Υπολογίζω και Εκτιμώ

metrw upologizw

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με διαθεματικό χαρακτήρα, όπου οι μαθητές, με αφορμή τις μετρήσεις μηκών, επιφανειών, όγκων, μάζας – βάρους και χρόνου με τη χρήση όλων των ειδών των μονάδων μέτρησης, εισάγονται στις βασικές έννοιες της στατιστικής και των γραφικών παραστάσεων, ώστε να προχωρούν σε συγκρίσεις, εκτιμήσεις και συμπεράσματα. Περιλαμβάνει μια σειρά από μικρόκοσμους. Κάθε μικρόκοσμος υποστηρίζει συγκεκριμένες δραστηριότητες με τη μορφή «Φύλλων Εργασίας». Κεντρικό θέμα των δραστηριοτήτων είναι η μέτρηση διαφόρων μεγεθών και ποικίλες αναπαραστάσεις (γραφήματα, πίνακες τιμών, ραβδογράμματα) που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Δ’ , Ε’ και ΣΤ΄). Η δομή των «Φύλλων Εργασίας» βασίζεται στο μοντέλο διερεύνησης: Προβληματική κατάσταση – Υπόθεση (εικασία) ή εκτίμηση – Επιβεβαίωση

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μετρώ Υπολογίζω και Εκτιμώ Α’» περιλαμβάνει μια σειρά από μικρόκοσμους (Γεωπίνακες, πλέγμα, γραφήματα ύψους και θερμοκρασίας, ραβδογράμματα Στατιστικής με ζάρι και νόμισμα, εικονογράμματα, ταξίδια, ψευδαισθήσεις μήκους και εμβαδού).
Κάθε μικρόκοσμος υποστηρίζει συγκεκριμένες δραστηριότητες με τη μορφή «Φύλλων Εργασίας». Κεντρικό θέμα των δραστηριοτήτων είναι η μέτρηση διαφόρων μεγεθών και ποικίλες αναπαραστάσεις (γραφήματα, πίνακες τιμών, ραβδογράμματα) που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Δ’ , Ε’ και ΣΤ΄).
Η δομή των «Φύλλων Εργασίας» βασίζεται στο μοντέλο διερεύνησης:
Προβληματική κατάσταση – Υπόθεση (εικασία) ή εκτίμηση – Επιβεβαίωση
Οι δραστηριότητες μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισμικού Microworlds Pro (αρχεία τύπου .mw2) είτε στον Internet Explorer (αρχεία τύπου .html) με την εγκατάσταση του συνοδευτικού plugin. 

Έργο: Πλειάδες
Ενότητα: Νηρηίδες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ
Ανάδοχος Φορέας Έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δημοτικό
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 160
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Χημικοί Υπολογισμοί Β' Ταλαντώσεις »