Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

20-10-17, 08:49

Εκπαιδευτικά Οπτικοακουστικά εργαστήρια για τη σχολική χρονιά 2017-2018

karpos17

Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας ΚΑΡΠΟΣ προσφέρει Εκπαιδευτικά Οπτικοακουστικά εργαστήρια
για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.