3ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2017-2018) Τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών

Tο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τo Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει τον 3ο Μαθητικό Διαγωνισμό για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο-λύκειο) του νομού Αττικής (συμπεριλαμβανομένων και των νησιών του Αργοσαρωνικού).

Τίτλος διαγωνισμού «Χρήστος Τσούντας: στα χνάρια ενός αρχαιολόγου, στα χνάρια της προϊστορίας»

Σκεπτικό-Βασικός στόχος
Ο μαθητικός διαγωνισμός αποτελεί μια συμμετοχική δράση του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο την προσέλκυση τού νεανικού κοινού στο μουσείο, καθώς και τον ευρύτερο διάλογο μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, με αφορμή τον διαγωνισμό, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με δύο πανεπιστημιακές συλλογές, αλλά και με τον ιστορικό χώρο στον οποίο θεμελιώθηκε η ανώτατη εκπαίδευση για πρώτη φορά στη νεότερη Ελλάδα (1837).

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο ενότητες:
Ενότητα Α
Οι μαθητές καλούνται να καταθέσουν μια ερευνητική εργασία γύρω από το θέμα του διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας οπτικό και αρχειακό υλικό από τις συλλογές του Μουσείου Ιστορίας και του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών υλικό (βλ. αναλυτική περιγραφή πιο κάτω).

Ενότητα Β
Αφού παρακολουθήσουν μια σύντομη παρουσίαση για τον ρόλο των σύγχρονων Μουσείων και τις πρακτικές που ακολουθούν, οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν κατάλληλα την εργασία της Ενότητας Α, και να προτείνουν την παρουσίαση της στον χώρο του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρότασή τους για τη δημιουργία ενός περιοδικού μουσειακού εκθέματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο αντικείμενα από τις συλλογές των δύο μουσείων, όσο και διεπιστημονικό και πρωτότυπο διαθεματικό συνοδευτικό υλικό (βλ. αναλυτική περιγραφή πιο κάτω).

 

Η διαδικασία
Η ομάδα των μαθητών μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή τους επισκέπτονται πρώτα το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επίσκεψη περιλαμβάνει σύντομη περιήγηση κατά την οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αντικείμενα από τη συλλογή του Μουσείου σχετίζονται με τον διαγωνισμό. Επίσης, δίνονται σχετική βιβλιογραφία και πρακτικές οδηγίες συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας. Τέλος, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τον εξοπλισμό που διαθέτει το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών για το σχεδιασμό των περιοδικών εκθεμάτων και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, εξοικειώνονται με το έργο του μουσειολόγου και του μουσειογράφου. 

Σε δεύτερη φάση, η ομάδα των μαθητών μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή τους επισκέπτονται το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επίσκεψη περιλαμβάνει σύντομη περιήγηση στις συλλογές του μουσείου με ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αντικείμενα σχετίζονται με τον διαγωνισμό και 15λεπτη παρουσίαση στην αίθουσα διαλέξεων του Μουσείου με θέμα τις ανασκαφές και τα ευρήματα του Χρ. Τσούντα. Επίσης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν από κοντά με το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου και θα τους δίνεται σχετικό πληροφοριακό υλικό.

 

Οδηγίες συμμετοχής
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές συμμετοχές από ομάδες μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας (project), ή άλλων δραστηριοτήτων μαθητικών ομάδων ή ομίλων με την συντονιστική φροντίδα των υπευθύνων εκπαιδευτικών των σχολείων (τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να προέρχονται και από διαφορετικά σχολεία).
Το δελτίο συμμετοχής που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.historymuseum.uoa.gr  θα πρέπει να αποσταλεί το συντομότερο δυνατό στη διεύθυνση schoolsciencecompetition_at_uoa.gr (αντικαταστήστε το _at_ με @) για την καλύτερη οργάνωση των επισκέψεων των μαθητών στα πανεπιστημιακά μουσεία. Μετά την παραλαβή του δελτίου συμμετοχής θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή από κάθε ομάδα.

 

Υποβολή
Οι προτάσεις των μαθητών (ενότητα Α΄ και ενότητα Β΄) θα πρέπει να αποσταλούν προς αξιολόγηση έως τις 16 Μαρτίου 2018 σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση schoolsciencecompetition_at_uoa.gr (αντικαταστήστε το _at_ με @). (στην περίπτωση που περιλαμβάνεται κατασκευή, μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά φωτογραφία της).

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Διαβάστηκε 2906 φορές