Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

3-10-17, 15:28

«Πρακτικά διημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 2017»

Το e-book «Πρακτικά διημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 2017» ISBN 978-618-83372-0-6, έκδ. Δ.Δ.Ε. Αθήνας - ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου και επιμέλεια: Γεωργία Ι. Κωστοπούλου, περιλαμβάνει παρουσιάσεις από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές/τριες, των σπουδών σε 12 Πολυτεχνικές και Πανεπιστημιακές Σχολές και σε 40 Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Διαβάστηκε 1025 φορές