8-09-15, 16:25

Γεωγραφία Α' - Β' Γυμνασίου

Geografia A B Gymnasiou

Η «Γεωγραφία Α΄ - Β΄ Γυμνασίου (1.0)» είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου, με στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξασκηθούν στην ύλη του μαθήματος.

Ο εκπαιδευτικός τίτλος «Γεωγραφία Α΄ - Β΄ Γυμνασίου (1.0)» είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου. Μέσα από ένα αλληλεπι-δραστικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό ευχρηστίας, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το συγκεκριμένο μάθημα και έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να εξασκηθεί στην ύλη του μαθήματος μέσα από ποικίλες διαδραστικές εκπαιδευτικές και συνάμα διασκεδαστικές ασκήσεις. Ταυτόχρονα, μαθαίνει να εστιάζει την προσοχή του, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά και στο συσχετισμό δεδομένων και στη σύλληψη και συσχέτιση ανάμεσα στις έννοιες.

Έργο: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας - Γ' Κ.Π.Σ.
Ανάδοχος έργου: SIEM Εκδόσεις - Υπηρεσίες και Προϊόντα Πληροφορικής ΑΕ

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 187
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εργασιακά Περιβάλλοντα