Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

8-09-15, 15:42

Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.

delys

Διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό για Υπολογιστικά Συστήματα. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μικρόκοσμους διερεύνησης των τμημάτων ενός Η/Υ και της λειτουργίας του, κωδικοποίησης δεδομένων και προγραμματισμού.

Το προϊόν Δ.Ε.Λ.Υ.Σ. (Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Υπολογιστικά Συστήματα) αποτελεί εκπαιδευτικό λογισμικό που υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο επίπεδο της Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου ("Εφαρμογές Η/Υ" της Α' τάξης και «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Β' τάξης).

Συγκεκριμένες θεματικές ενότητες του λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο όπως και στο μάθημα «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων» της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου. Η ύλη που περιέχεται στο λογισμικό καλύπτει συγκεκριμένες ενότητες των οποίων η διδασκαλία υπολογίζεται ότι απαιτεί τουλάχιστον 10 διδακτικές ώρες.
Η ανάπτυξη του λογισμικού στηρίχθηκε στις εξής διαπιστώσεις:
α) Επισταμένες έρευνες διαπιστώνουν διεθνώς την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών σχετικών με ορισμένες έννοιες της Πληροφορικής.
β) Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής είναι πολύ μεγάλες (κυρίως τα σύγχρονα συστήματα GUI και πολυμέσων, αλλά και οι δικτυακές δυνατότητες) - τόσο για τη δημιουργία διδακτικών καταστάσεων που θα βοηθήσουν την υπέρβαση των δυσκολιών όσο και για τη ενίσχυση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών.
γ) Η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι το προϋπάρχον εκπαιδευτικό λογισμικό για την Πληροφορική ελάχιστα διαφέρει από ένα ηλεκτρονικό βιβλίο - κι εν γένει ελάχιστα μπορεί να ικανοποιήσει τις τρέχουσες διδακτικές ανάγκες.

Το λογισμικό Δ.Ε.Λ.Υ.Σ. αντίθετα, στηρίζεται σε μια διδακτική ανάλυση των αναγκών. Έτσι η λειτουργία του δε θα πρέπει να νοηθεί αυτόνομη. Το λογισμικό έχει λειτουργικότητα μόνο στα πλαίσια οργανωμένων διδακτικών καταστάσεων ως συστατικό μέρος τους.
Το λογισμικό περιλαμβάνει ορισμένους μικρόκοσμους:
1) Έναν μικρόκοσμο διερεύνησης των τμημάτων από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ και της λειτουργίας τους.
2) Έναν μικρόκοσμο που διερευνά τη λειτουργία των Η/Υ και περιλαμβάνει ένα τμήμα σχετικό με την εκκίνηση ενός Η/Υ.
3) Έναν μικρόκοσμο σχετικό με την κωδικοποίηση φυσικών αριθμών και την εκτέλεση της πρόσθεσης των δυαδικών αναπαραστάσεων δύο φυσικών αριθμών.
4) Έναν μικρόκοσμο προγραμματισμού στον οποίο ο μαθητής μπορεί να γράψει ένα πρόγραμμα και στη συνέχεια να διαπιστώσει - κατά την εκτέλεση του προγράμματος - τις ενδιάμεσες τιμές των μεταβλητών, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διερμηνεία του προγράμματος του σε assembly και την εκτέλεση του σε μια δυνητική μηχανή. Ο μαθητής μπορεί να διαπιστώσει τις ενδιάμεσες τιμές των καταχωρητών και των προσωρινών μεταβλητών που χρησιμοποιεί η δυνητική μηχανή.

Τονίζεται ότι σε κάθε μικρόκοσμο και για κάθε τμήμα του, συμπεριλαμβάνονται πολλές δραστηριότητες των μαθητών - προσανατολισμένες κυρίως στην επίλυση προβλημάτων. Όλοι αυτοί οι μικρόκοσμοι λειτουργούν διαδραστικά - δηλαδή ο χρήστης μπορεί να παρέμβει όποτε θέλει κι όπου θέλει.

Έργο Οδύσσεια, Ενέργεια Ναυσικά
Ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εργαστήριο Τεχνολογίας Εκπαίδευσης

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο, Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 85
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ Πληροφορική Γυμνασίου - CD 1 »