8-09-15, 15:20

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ

NETWORKS

Περιβάλλον προσομοίωσης δικτυακών συστημάτων και λειτουργιών επικοινωνίας δεδομένωνΣτο λογισμικό εντάσσονται οι ενότητες: Επικοινωνίες Δεδομένων, Επίπεδα OSI, Λειτουργίες Μεταγωγής, Σχεδίαση τοπικών δικτύων και στοιχείων απόδοσής τους με κανόνες επιλογής τοπολογιών, μονάδων διασύνδεσης και μέσων μετάδοσης.

Στο λογισμικό αυτό εντάσσονται οι παρακάτω ενότητες:
α) Η λειτουργία επικοινωνίας δεδομένων
β) Η λειτουργία των επιπέδων OSI
γ) Οι λειτουργίες μεταγωγής
δ) Σχεδίαση τοπικών δικτύων και στοιχείων απόδοσής τους με κανόνες επιλογής τοπολογιών, μονάδων διασύνδεσης και μέσων μετάδοσης.
Στο σχεδιασμό του λογισμικού έγινε προσπάθεια αναλυτικής περιγραφής των εννοιών και των διαδικασιών των δικτύων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω ενότητες. Οι έννοιες και οι διαδικασίες διαχωρίστηκαν σε επιμέρους ιδιότητες και χαρακτηριστικά με στόχο τη δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης δικτυακών λειτουργιών.

Οι μαθητές θα μπορούν μέσα από τα μοντέλα αυτά να έρθουν σε επαφή με εσωτερικές διεργασίες που λαμβάνουν μέρος σε μια δικτυακή επικοινωνία και να κατανοήσουν λειτουργίες όπως η αποστολή/ λήψη ενός e-mail, η μεταφορά κάποιου αρχείου από έναν υπολογιστή σε κάποιον άλλο σε LAN, κ.ά.
Ο μαθητής θα μπορεί να εισαχθεί σε ένα από τα παρακάτω περιβάλλοντα που περιέχουν:
α) Έναν προσωπικό υπολογιστή, ένα modem χρήστη, μια τηλεφωνική σύνδεση, ένα modem παροχέα (Internet Service Provider) και τον server του παροχέα,
β) Δυο στήλες από κελιά, όπου κάθε κελί θα αντιστοιχεί σε ένα από τα επίπεδα OSI, δεξιά για τον server και αριστερά για τον client,
γ) Την τοπολογία ενός δικτύου που περιλαμβάνει τερματικά και κόμβους δρομολόγησης,
δ) Τους δυνατούς τύπους διασύνδεσης δικτύων (Ethernet, Token Ring, FDDI).
Με τα περιβάλλοντα αυτά ο καθηγητής θα μπορεί σε κατάλληλο συνδυασμό με τη θεωρητική διδασκαλία να επιτύχει το βέλτιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Για την ανάπτυξη του λογισμικού χρησιμοποιείται μια λογική δυο επιπέδων, το επίπεδο διεπαφής (GUI tier) και το επίπεδο λειτουργικών συναρτήσεων (Component tier). Το επίπεδο διεπαφής αναπτύχθηκε στο περιβάλλον Macromedia Director 8 ενώ το επίπεδο λειτουργικών συναρτήσεων σε Lingo, με τη βοήθεια ειδικών οντοτήτων λογισμικού όπως τα ActiveX Controls.

Έργο Οδύσσεια, Ενέργεια Λαέρτης
Κατασκευαστής: Conceptum A.E.

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική, Τεχνολογία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Λύκειο, Τεχνική Εκπαίδευση
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 90
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Δ.Ε.Λ.Υ.Σ. »