Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

13-09-17, 10:53

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα AppYourSchool από τον "Καρπό"

karpos

Ο Καρπός, Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με όνομα "AppYourSchool" και θέμα "Δεξιότητες των εφήβων στα μέσα επικοινωνίας και η ένταξη των νέων τεχνολογιών στο σχολείο". Το έργο "App Your School" είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ με βασικούς εταίρους το ιταλικό Centro Zaffiria. Ο
Καρπός είναι ένας από τους 8 συνεργαζόμενους φορείς, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Οι λοιπές χώρες που συμμετέχουν είναι: Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία και η Ιταλία που ηγείται του προγράμματος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί, παραδίδοντας και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα τον Αύγουστο του 2019. Στόχος του είναι να διερευνήσει και να εφαρμόσει νέες μεθοδολογίες και πρακτικές που αξιοποιούν τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Η σύμπραξη με τους εταίρους 8 ευρωπαϊκών χωρών θα οδηγήσει σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που θα εφαρμοστούν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Είδος προγράμματος: ERASMUS+ Program
Νο. ofAgreement: 2016-1-IT02-KA201-024439
Διάρκεια υλοποίησης: 2016-2019
Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Περιοχές υλοποίησης: Σχολεία κυρίως σε Αττική και Βοιωτία συγκεκριμένων επιλεγμένων συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών
Βασικό συνεργαζόμενο σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Υμμητού
Ιστότοπος του προγράμματος: http://www.appyourschool.eu/ 
Σελίδα στον ιστότοποτου Καρπού: http://www.karposontheweb.org/app-your-schoolerasmus/ 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία τροποποίηση στις 13-09-17, 11:01