8-09-15, 15:04

ΛΕΞΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

lexiko

Ηλεκτρονικό λεξικό ορολογίας που περιλαμβάνει περίπου 500 λήμματα σε 5 τομείς των ΤΕΕ. Σε κάθε λήμμα εκτός από τον ορισμό του δίνεται η αγγλική του μετάφραση, εγκυκλοπαιδικά στοιχεία και σχετικό εικονογραφικό υλικό.

Για κάθε λήμμα του λεξικού υπάρχουν καταχωρημένες οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) Τομέας στον οποίο ανήκει το λήμμα.

β) Ορισμός του λήμματος.

γ) Εγκυκλοπαιδικά στοιχεία. Πρόκειται για πληροφορίες πέραν του ορισμού, που όμως δεν αποτελούν απαραίτητο στοιχείο του κάθε λήμματος.

δ) Σχετικές λέξεις. Πρόκειται για λέξεις οι οποίες σχετίζονται θεματικά με το λήμμα που έχει επιλέξει κάθε φορά ο χρήστης. Πατώντας επάνω, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στο αντίστοιχο λήμμα.

ε) Αγγλική μετάφραση του λήμματος.

στ) Εικόνες. Σε κάποια λήμματα υπάρχουν εικόνες (φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κ.ά.) που θα διευκολύνουν την κατανόηση του ορισμού.

Έργο Οδύσσεια, Ενέργεια Λαέρτης
Κατασκευαστής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΕ - Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης, ΤΕΕ - Τομέας Μηχανολογίας, ΤΕΕ - Τομεάς Ηλεκτρολογίας, ΤΕΕ - Τόμέας Ηλεκτρονικής, ΤΕΕ - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Τεχνική Εκπαίδευση
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 72
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι