Εκτύπωση αυτής της σελίδας
7-07-17, 11:11

Προγραμματισμός αδειών εισόδου για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018

adeiesEisodou A8lhtismos2017

Στα πλαίσια διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, το ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατόπιν αιτήματος από τις Επίσημες Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, εγκρίνει άδειες εισόδου επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, προπονητών και διακεκριμένων αθλητών για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και για τα γυμναστήρια αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όπου υλοποιούνται εγκεκριμένα αθλητικά προγράμματα και δράσεις.

Ενόψει του προγραμματισμού της νέας σχολικής χρονιάς και προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση physgram(ΑΤ)minedu.gov.gr, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017, την αίτηση και τον επισυναπτόμενο πίνακα (excel) με συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

 - την Αθλητική Ομοσπονδία,
 - τα στοιχεία ενός (1) εκπροσώπου της Ομοσπονδίας, (προς διευκόλυνση της επικοινωνίας),
 - τα πλήρη στοιχεία των προτεινόμενων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, προπονητών, διακεκριμένων αθλητών δηλώνοντας την περιοχή (νομός/περιφέρεια) καθώς και τη Βαθμίδα Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια ή/και Δευτεροβάθμια) όπου επιθυμούν να δοθεί η άδειας εισόδου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι άδειες εισόδου θα εγκρίνονται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι επισκέψεις των επιλεγμένων εκπροσώπων θα υλοποιούνται μετά από συνεννόηση με τους εκάστοτε Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με απόφαση των αντίστοιχων Συλλόγων Διδασκόντων.

2. Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων/ενημερώσεων/δράσεων είναι υποχρεωτικό να παρίσταται εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ορισμένος από το Διευθυντή του σχολείου.

3. Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών σε τυχόν αθλητικές δραστηριότητες απαιτείται:
α. έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και
β. ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής τους.

4. Η παρουσίαση των προγραμμάτων/ενημερώσεων/δράσεων θα υλοποιείται χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού.

Διαβάστηκε 1983 φορές