8-09-15, 14:38

Εργασιακά Περιβάλλοντα

Ergasiaka perivallonta

Εφαρμογή που στοχεύει στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του εργασιακού περιβάλλοντος 4 τομέων της ΤΕΕ, μέσα από πληροφορίες, συνδέσμους στο διαδίκτυο, κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις με επαγγελματίες κ.τ.λ.

Το λογισμικό στηρίζεται στη βασική αρχή ότι η γνωστική παρέμβαση γίνεται σε κάθε μάθημα με βάση το εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματος, για το οποίο εκπαιδεύεται ο μαθητής. Στόχος είναι ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα, παράλληλα με την καλλιέργεια μιας δεξιότητας, να κατανοεί και να προβλέπει τη δυναμική του εργασιακού του περιβάλλοντος .
Το λογισμικό θα υποστηρίζει το μάθημα «Εργασιακά Περιβάλλοντα» στους ακόλουθους τομείς των ΤΕΕ του 1ου κύκλου της Α' τάξης:
α) Καλλιτεχνικών Εφαρμογών
β) Ηλεκτρολογίας
γ) Οικονομίας και Διοίκησης
δ) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Για καθέναν από τους παραπάνω τομείς θα καλυφθεί πλήρως ένα επάγγελμα και πιο συγκεκριμένα το επάγγελμα του Γραφίστα, του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων, του Βοηθού Λογιστή και του Ειδικού Φυτικών Επιχειρήσεων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου αντίστοιχα.
Το λογισμικό υλοποιείται με βάση το λογισμικό Αβάκιο (E-Slate). Η παρουσίαση των εργασιακών περιβαλλόντων στηρίζεται σε πολυμεσικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει βιντεοσκοπήσεις των χώρων εργασίας και των συνθηκών εργασίας. Εργαλεία και άλλα στιγμιότυπα της εργασίας παρουσιάζονται με τη χρήση εικόνων, ενώ το υλικό συνοδεύεται από συνεντεύξεις των επαγγελματιών.
Μέσα από το εποπτικό υλικό οι μαθητές θα μπορέσουν να εξοικειωθούν με το χώρο εργασίας και τα μέσα του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αλλά και με τις ιδιαιτερότητες και τους κινδύνους του, ενώ παράλληλα θα μυηθούν σε δραστηριότητες του τύπου αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και διεξαγωγής συνέντευξης.
Θα γίνεται επίσης αναφορά σε θέματα όπως η σημασία της εργασίας ως παράγοντας κοινωνικοποίησης και ολοκλήρωσης του ατόμου, ο σεβασμός στο δικαίωμα για εργασία κάθε ανθρώπου, η παιδική εργασία, η ανάγκη προστασίας της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας από πιθανούς κινδύνους που δημιουργούνται στους χώρους εργασίας κ.ά. 

Έργο Οδύσσεια, Ενέργεια Λαέρτης
Κατασκευαστής: Exodus A.E

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία, Οικονομικά, ΤΕΕ - Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης, Περιβαλλοντική Αγωγή
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Τεχνική Εκπαίδευση
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 70
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Φυσική ΙI (Φυσική Λυκείου) Γεωγραφία Α' - Β' Γυμνασίου »