8-09-15, 12:26

Ζωγραφική (Η) από το 19ο στον 20ο αιώνα

zogrtafiki

Στόχος του λογισμικού «Η Ζωγραφική από τον 19ο στον 20ο αιώνα» είναι να δώσει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για το μάθημα της Ιστορίας των Τεχνών της Α’ και Β’ τάξης του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΤΕΕ.

To λογισμικό αποτελείται από δύο μικρόκοσμους οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί με την πλατφόρμα Αβάκιο. Ο πρώτος αφορά τη μελέτη της ελληνικής ζωγραφικής στα τέλη του 19ου και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, ενώ ο δεύτερος τη μελέτη της παγκόσμιας ζωγραφικής στην ίδια περίοδο. Σε κάθε έναν από αυτούς παρουσιάζονται τα κυρίαρχα καλλιτεχνικά ρεύματα που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα και τον κόσμο αντίστοιχα και δίνονται οι πιο αντιπροσωπευτικοί καλλιτέχνες αυτής της περιόδου καθώς και μερικά από τα σημαντικότερα έργα τους.

Έργο: Λαέρτης

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΕ - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γλώσσα
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Τεχνική Εκπαίδευση
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 7
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Τα κουρδιστά φρούτα »