Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

8-09-15, 12:18

Διάλογος

dialogos

Το υλικό του λογισμικού αφορά στο μάθημα της Φιλοσοφίας και είναι οργανωμένο με τη μορφή ερωτήσεων, για τις οποίες ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει την απάντηση μόνος του. Σε καθεμιά από τις επτά βασικές περιοχές, ο χρήστης έχει να απαντήσει σε διαφορετικού τύπου ερωτήσεις: αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, ελεύθερης ανάπτυξης ή πολυεπίπεδες.

Η αρχική σελίδα αποτελείται από οκτώ κύριες ενότητες, με αντίστοιχες υποενότητες:
1) Λιμάνι, έννοια και περιεχόμενο: α) Η έννοια της Φιλοσοφίας β) Η Φιλοσοφία ως στάση ζωής γ) Φιλοσοφία και Επιστήμη
2) Μουσείο Ανθρωπολογίας: α) Άνθρωπος και Κοινωνία β) Άνθρωπος και Περιβάλλον
3) Κολλέγιο της Λογικής: α) Τι είναι η Λογική; β) Κλασική Λογική γ) Σύγχρονη Συμβολική Λογική δ) Οι Λογικές Αρχές
4) Αμφιθέατρο της Ηθικής: α) Ηθική, ηθική φιλοσοφία και πράξη β) Ευδαιμονία, αρετή, αγαθό γ) Ηθικές θεωρίες και οι εκπρόσωποί τους
5) Κήπος της Αισθητικής: α) Το ωραίο και η Αισθητική β) Η Τέχνη, το έργο της και οι αισθητικές κατηγορίες γ) Αισθητικές θεωρίες και οι εκπρόσωποί τους
6) Σπηλιά της Μεταφυσικής: α) Ερωτήματα Μεταφυσικής β) Μεταφυσικές Θεωρίες
7) Πηγή της Γνώσης: α) Θεωρία της Γνώσης β) Φιλοσοφία Επιστήμης
8) Βιβλιοθήκη: α) Βιογραφίες β) Λεξικό
Τρόπος οργάνωσης και κατάταξης της πληροφορίας

Έργο «Αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμός Προγραμμάτων Σπουδών στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών ΙΙ και παραγωγή διδακτικού υλικού» (μέρος του 2ου Κ.Π.Σ., ΕΠΕΑΕΚ Ενέργεια 1.1α.
Φορέας υλοποίησης: Π.Ι.
Κατασκευαστής: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΞΕΝΙΟΣ