Εκτύπωση αυτής της σελίδας
3-02-17, 09:15

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Σχολείου

hlektronikoProtokollo

 - Πρωτοκόλληση Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων
 - Επισύναψη Αρχείων και καθορισμός Ημερομηνίας Διατήρησης - Καταστροφής ανάλογα με το Φάκελο Αρχειοθέτησης Φ.
 - Φάκελοι Αρχειοθέτησης και Χρόνος Διατήρησης Εγγράφων. Δυνατότητα τροποποίησης ανάλογα με τις εκάστοτε εγκυκλίους
 - Αναζήτηση Πρωτοκόλλου, Ανάκτηση - Διαγραφή συνημμένων αρχείων
 - Εκτύπωση Απόδειξης Κατάθεσης Πρωτοκόλλου
 - Εκτύπωση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για βιβλιοδέτηση
 - Εκτύπωση λίστας εγγράφων για Εκκαθάριση Αρχείου μετά τη λήξη Διατήρησης αυτών
 - Backup βάσης δεδομένων, εύκολο κατέβασμα για φύλαξη αυτών
 - Διαχείριση Χρηστών με ρόλους "Διαχειριστής", "Συγγραφέας", "Αναγνώστης" και ανάλογη πρόσβαση

Δοκιμή Demo  (username  password) (admin 123456) (writer 123456) (reader 123456)

Οδηγίες χρήσης
Πληροφορίες - εγκατάσταση

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική Εκπαίδευση, ΑμΕΑ
  • Εισηγητής: Γεώργιος Θεοδώρου