Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

8-09-15, 11:12

Από το Παρόν στο Παρελθόν: Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας

vizadio

Το λογισμικό έχει ως στόχο την προσέγγιση της Βυζαντινής Ιστορίας μέσα από την κριτική εξέταση των ιστορικών πηγών. Το πρόγραμμα παρέχει πληροφόρηση για διδακτικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος της Β΄ Γυμνασίου, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου καλύπτοντας δέκα διδακτικές ώρες του μαθήματος της Ιστορίας στην τάξη αυτή, με στόχο να διευρύνει την ύλη του διδακτικού εγχειριδίου και τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. Πρόθεση όλων των δημιουργών του λογισμικού είναι να προωθηθεί η διερεύνηση ως στοιχείο της διδακτικής μεθοδολογίας για την προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων και να αναπτυχθεί η αυτενέργεια των μαθητών.
Ο μαθητής επιλέγει μια υπόθεση εργασίας και μπαίνει σε ένα περιβάλλον αναζήτησης ιστορικών πηγών (κειμένων, εικόνων), τις οποίες μελετά, και μπορεί να τις 'αντιγράψει' στο 'τετράδιό' του. Από το σημείο αυτό και μετά, συμπληρώνει ένα φύλλο εργασίας που περιέχεται σε συμβατικό τετράδιο, το οποίο συνοδεύει το CD-ROM.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας προβλέπει συζήτηση στην τάξη, ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο που κάθε ομάδα προσέγγισε το ιστορικό πρόβλημα κ.τ.λ.
Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών σε περιορισμένες περιοχές (μόνο για την επιλεγείσα υπόθεση), σε ευρύτερες περιοχές (για ολόκληρο το εξεταζόμενο πρόβλημα), και σε ευρύτατη περιοχή (για ολόκληρη τη Βυζαντινή Ιστορία). Κατά συνέπεια, μπορεί να ενεργοποιείται κάθε φορά διαφορετικό επίπεδο διερεύνησης. Το CD-ROM μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Το λογισμικό έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Πληροφορική Τεχνογνωσία και το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ/ 2ο ΚΠΣ.

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου ΞΕΝΙΟΣ »