8-09-15, 10:07

Ιστορία Α' Γυμνασίου: Στα ίχνη των αρχαίων προγόνων

istor a gymn

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου. Περιέχει πληροφορίες (με τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήματα προς διερεύνηση) για την προϊστορική περίοδο, τον πολιτισμό του Αιγαίου, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, την πόλη-κράτος και την αθηναϊκή ηγεμονία.

 

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό με επιλεγμένα θέματα από την ύλη της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου, που μπορεί να αξιοποιηθεί και στη διδασκαλία της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου. Περιέχει πληροφορίες (με τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήματα προς διερεύνηση) για την προϊστορική περίοδο, τον πολιτισμό του Αιγαίου, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, την πόλη-κράτος και την αθηναϊκή ηγεμονία. Το υλικό του λογισμικού είναι κυρίως πρωτογενείς ή δευτερογενείς ιστορικές πηγές. Η έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των ιστορικών πηγών, στη μελέτη τους και την κριτική αξιολόγηση. Τα σενάρια βάσει των οποίων είναι δομημένη κάθε θεματική ενότητα προβλέπουν τη διατύπωση ενός προβλήματος-ερωτήματος και την ενθάρρυνση του μαθητή να διατυπώσει υποθέσεις, να αναζητήσει την απάντηση μέσω της διερεύνησης ιστορικών πηγών και να συνθέσει τη δική του πρόταση, με τη βοήθεια και των εργαλείων ευρετηρίου πηγών και του σημειωματάριου.
Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που υποβοηθά τη μάθηση μέσω της διερεύνησης, της προσομοίωσης και της ενεργητικής συμμετοχής. Ο αλληλεπιδραστικός χαρακτήρας ευνοεί την "οικοδόμηση" της γνώσης στα πλαίσια ενός μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος.

Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο & Εκδόσεις Καστανιώτη (Πρόγραμμα "Προγράμματα-Βιβλία" στο πλαίσιο της Ενέργειας 1.1α του ΕΠΕΑΕΚ, Β΄ ΚΠΣ)

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο, Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 105
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι