Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

14-11-16, 13:08

Πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας» για διδάσκοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

diadromes

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας υλοποιεί για δέκατη συνεχή χρονιά το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» για διδάσκοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (http://diadromes.greek-language.gr). Τα μαθήματα ξεκινούν το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 και διαρκούν 10 μήνες. Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές από 10-10-2016 μέχρι και 18/11/2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.greek-language.gr/routes

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από τις παρακάτω οκτώ ενότητες, οι οποίες καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές που ενδιαφέρουν τον διδάσκοντα την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα:

 - Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος, διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων
 - Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς
 - Γλωσσική διδασκαλία σε παιδιά
 - Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
 - Διδασκαλία ξένης γλώσσας μέσω Η/Υ (Computer Assisted Language Learning)
 - Όψεις της γλώσσας
 - Διγλωσσία: Η γλώσσα και η σκέψη στον δίγλωσσο ομιλητή
 - Όταν οι πολιτισμοί συνομιλούν στο σχολείο: ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εμπλεκόμενοι στη ή/και ενδιαφερόμενοι για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που είναι απόφοιτοι ελληνικής φιλολογίας, ξένων φιλολογιών, παιδαγωγικών τμημάτων, θεολογικών σχολών ή άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων ελληνικών ή ισότιμων ξένων πανεπιστημίων. Υπό όρους γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποιημένη εξειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και ανταποκρίνεται στα συνεκτιμώμενα προσόντα για τη στελέχωση των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) από μόνιμους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 (δ) της Υ.Α. αριθμ. 152360/ΓΔ4/19.9.2016 (ΦΕΚ 3049/Β/23.9.2016).

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το νομικό πλαίσιο των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, την εγγραφή σας στο πρόγραμμα και το οικονομικό κόστος, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα των εγγραφών www.greek-language.gr/routes.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: programma.diadromes_at_gmail.com (αντικαταστήστε το _at_ με @)

Τηλ: 2310488782 & 2310805507 (ώρες πληροφόρησης: 9.00-15.00 καθημερινά-εργάσιμες ημέρες

Διαβάστηκε 2343 φορές