4-09-15, 16:16

Παγκόσμια Θρησκεύματα - Το Ισλάμ

islam

Λογισμικό για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Β' Λυκείου.

Το Λογισμικό αναφέρεται στο μάθημα των Θρησκευτικών στη Β' Λυκείου και πραγματεύεται 5 θεματικές ενότητες:

1) Εισαγωγή στο Ισλαμικό Θρήσκευμα

2) Το Ισλάμ στις μέρες μας
3) Γένεση του Ισλαμισμού
4) Βασικές αρχές του Ισλάμ
5) Επίδραση του Ισλάμ στην τέχνη και τον πολιτισμό

Έργο: Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών στον Τομεά των Κοινωνικών Επιστημών ΙΙ και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Ανάδοχος: MLS Πληροφορική ΑΕ

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Θρησκευτικά
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 108
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι