4-09-15, 15:52

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

thisauros keimenon

Ο Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων αποτελείται από: ένα Γενικό Σώμα Κειμένων, το Σώμα Κειμένων σχολικών βιβλίων, το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων που διαμορφώνεται από τους διδάσκοντες με κείμενα που επιλέγουν και προσθέτουν οι ίδιοι.

 Ο Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων αποτελείται από: ένα Γενικό Σώμα Κειμένων, το Σώμα Κειμένων σχολικών βιβλίων, το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων
Συγκεκριμένα:

Το Γενικό Σώμα Κειμένων περιλαμβάνει περισσότερες από 34.000.000 λέξεις και αποτελεί τμήμα του Εθνικού Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου. Τα κείμενα είναι αντιπροσωπευτικά της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας και χρονολογούνται, στην πλειονότητά τους, από το 1990 και μετά. Επιλέχθηκαν κείμενα από πολλές πηγές, ποικίλα κειμενικά είδη με ποικίλη θεματολογία. Αποφεύγονται τα κείμενα με διαλεκτικές ή άλλες ιδιαιτερότητες και προτιμώνται κείμενα με υψηλή αναγνωσιμότητα (εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, βιβλία με υψηλές πωλήσεις κ.τ.λ.)

Το Σώμα Κειμένων σχολικών βιβλίων περιλαμβάνει 2.250.000 λέξεις από τα σχολικά βιβλία, ενώ το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων διαμορφώνεται από τους διδάσκοντες με κείμενα που επιλέγουν και προσθέτουν οι ίδιοι.

Έργο: Πλειάδες
Ενότητα: Χρυσαλλίδες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 192
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ιδεοκατασκευές Έκδοση 2.0 Θρησκευτική Αγωγή »