4-09-15, 15:46

Ιδεοκατασκευές Έκδοση 2.0

ideokataskeye2.0

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βοηθά το μαθητή να μάθει να γράφει αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις. Τον βοηθά να οργανώνει τις ιδέες του και να τις εκφράζει συγκροτημένα μέσα από κείμενα που έχουν ροή κι ενδιαφέρον. Επίσης, ο μαθητής καθοδηγείται να προσέχει λεπτομέρειες που κάνουν το γραπτό του λόγο σαφή και όμορφο.

Το λογισμικό "Ιδεοκατασκευές 2.0" δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές ηλικίας 11-15 στην παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ειδικότερα σχεδιάστηκε για να τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σαν εργαλείο που θα τους διευκολύνει να αναπτύξουν δεξιότητες: σχεδιασμού, πρώτης καταγραφής και βελτίωσης αρχικού κειμένου, χτίζοντας σταδιακά το δικό τους αφηγηματικό ή περιγραφικό κείμενο. Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης εφαρμογής βασίστηκε στη θεωρία περί γραπτού λόγου των Scardamalia και Bereiter και προσφέρει στους μαθητές εξατομικευμένη βοήθεια με τρεις τρόπους.

  • Με υποστήριξη της λειτουργίας της βραχυπρόθεσμης μνήμης.
  • Με μεταγνωστικές οδηγίες για αξιολόγηση, βελτίωση τόσο του κειμένου όσο και των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του.
  • Με μεταγνωστικές ιδιότητες που αφορούν τη δομή και το είδος του κειμένου, τους στόχους του συγγραφέα και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του αποδέκτη του κειμένου.

Δωρεά για χρήση από τα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας της εταιρίας INTE*LEARN.

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δημοτικό
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 184
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι