4-09-15, 15:39

Η Ελλάδα και ο Κόσμος από τον 19ο στο 20ο Αιώνα

20os

Διερευνητικό εκπαιδευτικό λογισμικό που μελετά ιστορικά φαινόμενα και γεγονότα της Νεότερης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ιστορίας. Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ο μαθητής ταξιδεύει στο χώρο και στο χρόνο ανακαλύπτοντας πληροφορίες Σε ιστορικά γεγονότα και συνθέτει μια κριτική άποψη Σε αυτά συγκρίνοντας τις διαθέσιμες πηγές.

 Το λογισμικό Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ, βασισμένο στην πλατφόρμα του Αβακίου (E-Slate), είναι εφαρμογή διερευνητικού χαρακτήρα και με δυνατότητες αξιοποίησης του Internet. Αποτελείται από δυο παράλληλα σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι αυτό της Ελληνικής Ιστορίας από τη σύσταση του νέου Ελληνικού κράτους έως την μεταπολίτευση. Το δεύτερο σενάριο είναι αυτό της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας από την περίοδο των μεγάλων αυτοκρατοριών στο τέλος του 19ου αι., έως τη λήξη του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ.
Το λογισμικό επιτρέπει στο χρήστη με τη βοήθεια των βασικών εργαλείων του χάρτη και της χρονομηχανής να εστιάσει καταρχήν χωρικά και χρονικά στο αντικείμενο της ιστορικής του μελέτης και να διερευνήσει τα γεγονότα μέσα από ένα πλήθος ιστορικών πηγών. Η προσέγγιση της ιστορικής εξέλιξης είναι καθολική, καθώς με τη βοήθεια κατάλληλων ιστορικών χαρτών δίνονται παράλληλα με τη γενική - πολιτική ιστορία, πληροφορίες και πηγές σχετικές με τις οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, εθνογραφικές και άλλες μεταβολές σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Επιπλέον οι μεταβολές αυτές προσεγγίζονται μέσα από το πρίσμα των ισορροπιών, των συσχετισμών και των συμμαχιών που διαμορφώθηκαν ανάμεσα σε κράτη στη διεθνή πολιτική σκηνή στις διάφορες ιστορικές περιόδους.

Εφόσον η διδασκαλία της Ιστορίας εμπεδώνεται καλύτερα μέσα από τη συσχέτιση παραστάσεων διαφόρων μορφών, στο λογισμικό συμπεριλαμβάνονται κείμενα, ιστορικοί χάρτες, φωτογραφίες, ιστορικά έγγραφα, πίνακες ζωγραφικής, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και κινηματογραφικά και ηχητικά ντοκουμέντα. Το υλικό είναι οργανωμένο σε μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τις διαθέσιμες πηγές. Ο χρήστης καλείται να αναζητήσει τις ιστορικές πηγές που θα τον οδηγήσουν στα ιστορικά γεγονότα χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εργαλεία. Συγκεκριμένα ο χρήστης καλείται να:

α) Επιλέξει από τη χρονομηχανή την χρονική περίοδο που θέλει να μελετήσει

β) Επιλέξει τη γεωγραφική περιοχή όπου θα αναζητήσει τις πηγές εστιάζοντας στην αντίστοιχη περιοχή του χάρτη

γ) Επιλέξει τις κατηγορίες των γεγονότων που θέλει να μελετήσει

δ) Αναζητήσει στο χάρτη τις διαφόρων τύπων ιστορικές πηγές που θα τον οδηγήσουν στα γεγονότα.

ε) Καταγράψει τις πληροφορίες που ο ίδιος εισπράττει από τις πηγές, να διατυπώσει υποθέσεις και να τις συγκρίνει με τις πληροφορίες που παρέχονται για την πηγή

στ) Συμβουλευτεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τη Βάση Δεδομένων για τη συγκεκριμένη πηγή

ζ) Κάνει μεμονωμένες ή συνδυαστικές αναζητήσεις ως προς τα διάφορα πεδία πληροφοριών που του παρέχονται

η) Προσθέσει στη βάση δεδομένων προσωπικές του σημειώσεις για παρεχόμενες πηγές και να εισάγει νέες

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα σενάρια καθορίζονται από δυο βασικές λειτουργίες, τον διαδραστικό χάρτη και τη χρονομηχανή που επιτρέπουν στο χρήστη να πλοηγηθεί στο χώρο και το χρόνο. Στο περιβάλλον αυτό η ιστορία καταγράφεται μέσα από τις πηγές και ο χρήστης παίζοντας το ρόλο του ιστορικού που περιπλανάται στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο για να συλλέξει τα στοιχεία εκείνα που θα τον βοηθήσουν να ανακαλύψει την ιστορία. Έτσι η εξέλιξη του σεναρίου δεν είναι προκαθορισμένη. Η έρευνα γίνεται κάθε φορά στο χώρο και το χρόνο που ο χρήστης επιθυμεί. Επιπρόσθετα, ο χρήστης, έχει τη δυνατότητα να οριοθετήσει ακόμα περισσότερο την έρευνα του και να εστιάσει την έρευνα και την μελέτη των πηγών στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος του. Στο περιβάλλον αυτό η γνώση της ιστορίας προκύπτει μέσα από την παρατήρηση και μελέτη πηγών και την κριτική αντιμετώπιση των πληροφοριών που περιέχουν.

Έργο Οδύσσεια, Ενέργεια Ελπήνωρ
Κατασκευαστής: CONCEPTUM Α.Ε.

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία, Φιλοσοφία, Θρησκευτικά
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο, Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 61
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι